Beta Finance הוקמה במטרה להוות גוף יעוץ מהשורה הראשונה בישראל, עם מיקוד בתחומי היעוץ הפיננסי, לחברות בכל הענפים בעולם העסקים.
Beta Finance מושתתת על צוות יועצים פיננסיים מהמובילים בישראל בענפי המימון, כלכלה, רגולציה ויעוץ ניהולי. ניסיוננו בשווקים המקומיים והבינלאומיים הינו גורם מפתח בהצלחתם של לקוחותינו. היצירתיות העסקית והפיננסית המאפיינת את Beta Finance, בשילוב הדגש המיוחד לצרכי הלקוח, מובילים את שותפי החברה לקחת חלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות בקרב רבים מלקוחותינו.
לשותפי Beta Finance ניסיון עשיר ומגוון במתן שירותים מקצועיים לסקטורים שונים בארץ ובחו"ל בתחומים כלכליים ועסקיים. לצוות החברה ניסיון נרחב בתחום התשתיות, פיננסים, נדל"ן, היי-טק, קמעונאות, לוגיסטיקה ותעשיות מסורתיות.
צוות החברה מלווה מזה שנים, מגוון רחב של גופים פרטיים, מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות ועוד.
המבנה הארגוני הייחודי של Beta Finance, המשלב משרד בוטיק בעל אופי צעיר עם קשת רחבה של שותפים ,מנוסים מאד, מאפשר ללקוחותיה לקבל שילוב ייחודי של צוות בכיר ומנוסה מאד עם רמת שירותיות וזמינות שאינה קיימת במשרדים גדולים.
אנו, שותפי Beta Finance מאמינים כי יעוץ הוא מקצוע ואנו מקדישים את זמננו ליעוץ מקצועי מזה שנים רבות. כל אחד מצוות השותפים יעץ במרוצת השנים לעשרות גופים בשאלות עיסקיות שונות ומגוונות.
אנו מאמינים שיושרה, אמינות ומקצועיות ימשיכו להוביל את לקוחותינו לעבר הישגים חדשים. כפועל יוצא, מערכות היחסים ושיתופי הפעולה של החברה עם הקהילה העסקית בישראל הינם רחבי היקף.

עסקה ראשונה לקרן אלומה: רוכשת 85% מתיבר החזקות תמורת 50 מיליון שקל

12/07/2020
קרן אלומה, הודיעה היום על חתימת הסכם לפיו תרכוש 85% מחברת ההחזקות תיבר בע"מ, אשר מחזיקה בחברות טי.אמ מגדלי תקשורת בע"מ ועוגנים בירוק בע"מ. זו העסקה הראשונה של...

גל ירוק שוטף את הבורסה: חברות האנרגיה המתחדשת שוות 25 מיליארד שקל

24/06/2020
חברות האנרגיה המתחדשת בתנופה. מאז השפל במארס זינקו מניותיהן בעשרות אחוזים, וכבר עקפו את המחירים שלהן מלפני משבר הקורונה. חברות חדשות מנצלות את...

מודיעין אנרגיה – הערכת שווי שימוש של פרויקט GRAPEVINE

Beta Finance העריכה עבור מודיעין אנרגיה – שותפות מוגבלת את שווי השימוש של פרויקט Grapevine אשר משמש להפקת גז ונפט, במסגרת בחינה לירידת ערך של הפרויקט, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 36 הדן בירידת ערך, אשר צורפה לדוחותיה הכספיים של השותפות.

בדיקת נאותות מלח הארץ בע"מ

Beta Finance העניקה שירותי ייעוץ כלכלי, חשבונאי ומיסויי למשקיע פוטנציאלי בעת בחינת רכישת מלח הארץ בע"מ המוחזקת ע"י קבוצת אריסון, בהיקף של למעלה מ-200 מיליון ש"ח.

מסגרת עבודתה, Beta Finance העניקה את השירותים הבאים: 

  • בחינת חשיפות תזרימיות / כלכליות ופיננסיות
  • ניתוח והבנה של הפעילות העסקית של חברת המטרה
  • תיקוף שווי החברה
  • ניתוח מעמדה המיסוי של החברה ובחינה של התנהלות המיסויית

בטא פייננס – Beta Finance

כתובת:

מגדל אלקטרה סיטי
קומה 19
רח' הרכבת 58 תל-אביב
6777016

טלפון:

972-3-6767006