חוות דעת כלכליות

בטא פייננס מתמחה בהכנת חוות דעת כלכליות לצרכים שונים.

שאלות כלכליות מסוגים שונים כמו יכולת פרעון אג"ח, מבנה הון אופטימלי, שאלות רגולטוריות שונות וחוות דעת כלכליות לבתי משפט.

חוות הדעת הכלכליות מהוות כלי חשוב במסגרת תהליכי קבלת החלטות של מוסדות רגולטוריים, או לחילופין ככלי תומך לצרכים משפטיים.

בטא פיינס מספקת חוות דעת מסוגים שונים כגון:

  • חוות דעת לצרכים משפטיים.
  • חוות דעת הנוגעות בשאלות רגולטוריות.
  • חוות דעת הנוגעת הפחתת הון או יכולת פירעון חוב
  • חוות דעת המיועדות לדירקטוריון החברה או לוועדת הביקורת ונוגעת בשאלות כמו יכולת חלוקת דיווידנד, שכר בכירים ושאלות רלוונטיות אחרות.
לתחומים נוספים: