פרשתם לפנסיה בסוף 2018? יכול להיות שהפסדתם אלפי שקלים

   לכתבה המקורית

פרשתם לפנסיה בסוף 2018? יכול להיות שהפסדתם אלפי שקלים

הירידות החדות במחירי האג"ח בשבועיים האחרונים של 2018 פגעו קשות בתיקי ההשקעות של חברות הביטוח. הקריסה הובילה לעלייה בעקומי התשואה שעל פיהם מחשבים את החוב הלא־סחיר בתיקי ההשקעות של חברות הביטוח — הן בתיקי העמיתים והן בחשבונות הנוסטרו. כתוצאה מכך חברות הביטוח שיערכו באופן שלילי את התיק הלא־סחיר ל–2019 — אף שעקומי התשואה שינו כיוון בחודשים הראשונים של השנה.

חברות הביטוח מחזיקות הלוואות לא סחירות בסך של 104 מיליארד שקל. לאור העלייה בתשואות לפדיון של האג"ח הארוכות בסיומת של 2018, שתרמה לשיערוך שלילי של ההלוואות שנתנו חברות הביטוח ולפגיעה בשווי החסכונות של העמיתים, עולה תהייה בנוגע לשימוש בשיטת ההיוון הזו — שפגעה בשווי ההלוואות, אף שמבחינה כלכלית לא השתנה לגביהן דבר. יש לציין כי בשנים קודמות התרחש גם האירוע ההופכי: תשואות האג"ח ירדו, שווי ההלוואות עלה — והחוסכים הרוויחו.

מצב אבסורדי

 

שגיא בן סימון מחברת הייעוץ בטא פייננס מסביר כי "עקום התשואה של האג"ח לטווח ארוך עלה דרמטית, ב–0.5%–0.6%, בתוך שלושה חודשים, ובסוף 2018 התשואה היתה הגבוהה ביותר. מאחר שחברות הביטוח נדרשות לשערך את תיקי ההשקעות שלהן — של העמיתים ושל הנוסטרו — ב–31 בדצמבר הן שיערכו אותם לפי התשואה הגבוהה, וגרמו בכך נזק כבד לתיק ההשקעות שלהם (תשואה גבוה פירושה מחיר נמוך; א"ש) להערכתנו, הפגיעה מסתכמת ב–5–20 מיליארד שקל — תלוי במשך החיים הממוצע של כלל ההלוואות".

חשוב לציין כי ההפסד כבר מגולם בדו"חות 2018 של חברות הביטוח, אף שמבחינה כלכלית לא היה שום אירוע. יש הגורסים כי מדובר בעיוות שצריך לתקנו, שכן עקום התשואה שב לרדת ברבעון הראשון של 2019 והתיקון בדו"ח הכספי יהיה על פי אופן שיערוך ההלוואה ברבעון הראשון של 2019 או בדו"ח השנתי הבא.

תשואות האג"ח עלו ופגעו בשיערוך החוב

בן סימון מביא דוגמה להמחשת דבריו: "כביש 6, מעבר לתרומתו המשמעותית לתנועה ברחבי המדינה, הוא גם הצלחה כלכלית. החברה הפרטית שמפעילה אותו, דרך ארץ, רכשה הכנסות שיא ב–2017 וההכנסות שלה נמצאות בעלייה מתמדת. אף שמדובר בפרויקט מצליח, מאחר שמח"מ החוב המוסדי שנטלה מתקצר וחברת הדירוג קובעת שסיכון הפרויקט לא עלה — נרשם זינוק בשיערוך ההלוואה כתוצאה מעליית עקום התשואה. מדובר על הלוואות בגובה מיליארדי שקלים, ושינוי של 0.5% בתשואה יכול לשנות באופן משמעותי את הרווחיות של חברות הביטוח.

"נוצר מצב אבסורדי: נרשם שיערוך שלילי בגין עליית התשואות (בעיקר בחוב הנחות) בעשרות אם לא במאות מיליוני שקלים — אף שביצועי הכביש בשיא ורמת הסיכון נמוכה (ואף פחתה בשל הירידה במח"מ)".

חנוכת הקטע הצפוני של כביש 6
חנוכת הקטע הצפוני של כביש 6רמי שלוש

בן סימון מתייחס לפתרון שאמור היה להיות מיושם: "רשות שוק ההון אמנם פירסמה הנחיה שלפיה יש לשערך את התיקים על פי עקומי תשואה שמפרסמות חברות שזכו במכרז, המבוססים על תשואות השוק — אבל חשוב לוודא כי באירועים מהותיים, כמו זה שהיה בסוף 2018, לא הובא בחשבון אירוע בודד, אלא ממוצע לאורך זמן.

רבעון של ירידה בתשואות

רשות שוק ההון מנחה להפעיל שיקול דעת

שגיא בן סימון
שגיא בן סימון,אייל פרידמן

"נכון שזה מתנגש עם העובדה של שווי מאזני ביום נתון, אבל בעיוות כזה אסור היה למהר לשערך את ההלוואות הלא סחירות או לציין באירועים אחרי המאזן שהשוק השתנה באופן משמעותי. היה מקום להפעיל את שיקול הדעת, כפי שנדרש בהנחיה. זה מייצר רעש מיותר לחוסכים ולשוק ההון".

לדבריו, הנפגעים העיקריים מהעיוות הזה הם החוסכים שפרשו לפנסיה בסוף 2018: "שיערכו להם כלפי מטה את התיק, כלומר הוא שווה פחות — אף שמדובר בשינוי ללא מהות כלכלית, שתוקן בתוך זמן קצר. אבל מבחינת הפורש לפנסיה, התיקון מאוחר מדי. שכן הוא פורש לפנסיה עם פחות חיסכון, וזה כסף שלא יוחזר לו".

linkedin לעמוד הלינקדאין של אסא ששון בשיתוף שגיא בן סימון
linkedin לעמוד הלינקדאין של בטא פייננס