מימון פרוייקטים

מימון פרויקטים הינה שיטת מימון הנהוגה במגוון פרויקטי תשתית, אנרגיה, פרויקטי PPP/PFI/BOT ועוד רבים. מימון במתכונת זו נהוג כאשר הפרויקט מבוסס תזרים מזומנים מוגדר וברור ונובע מפעילות עיקרית של חברת הפרויקט, כגון הכנסות ממכירת חשמל המיוצר על ידי תחנת כוח. מימון בשיטה זו הינו לרוב מבוסס נכס הפרויקט בלבד וללא ערבויות בעלים לחוב בכללותו (Non Recourse) ועל כן החשיבות הרבה הקיימת לבחינת העסקה והפרויקט בכלל השלבים, ובפרט בשלב הסגירה הפיננסית.

אנשינו מובילים פרויקטי יעוץ רבים עבור מגוון לקוחות, רשויות ממשלתיות, גופים מממנים ויזמים, בתחום התשתיות, האנרגיה וה-PPP/PFI/BOT בכלל. ניסיוננו הרחב כולל ייעוץ במגוון פרויקטים מורכבים ופורצי דרך בשוק בתחום מימון הפרויקטים בכלל ופרויקטי ה-PPP/BOT בפרט.

אנו מסייעים באופן שוטף למשקיעים מוסדיים, בנקים וקרנות ההשקעה בבחינת עסקאות שונות ומתן שירותי אנליזה לפרויקט ולחוב בהתאם לצרכי הלקוח. היכרותנו המעמיקה עם צרכי השותפים השונים בפרויקטים אלו לרבות היזמים, המממנים ורשויות הממשלה, מאפשרת לצוות החברה לבסס את הערך מוסף בניתוח ובחינת מגוון רחב של סוגיות מורכבות.

להלן מגוון השירותים בתחום מימון הפרויקטים:

  • ייעוץ פיננסי ליזמים, מממנים וגופי ממשלה בפרויקטי BOT/PPP בשלבי הכנת המכרז, ניהול התהליך המכרזי, הסגירה והפיננסית ובמהלך חיי הפרויקט.
  • ליווי יזמים בכלל שלבי גיוס חוב בכיר ונחות מול הגופים המממנים, הן בשוק המקומי והן גופים בינלאומיים.
  • בניית מודלים פיננסיים מורכבים תוך עמידה בסטנדרטים ותקנים בינלאומיים.
  • שירותי בקרה למודלים פיננסיים, לרבות מתן חוות דעת ודו"חות בקרה כחלק מהסגירה הפיננסית.
  • ליווי וייעוץ בניהול מו"מ מול בעלי עניין בעסקאות Project Finance -EPC, O&M, Lenders.  
  • בדיקת כדאיות והתאמה למימוש פרויקטים בשיטת BOT/PPP.
  • ייעוץ רגולטורי וכלכלי בתחומי האנרגיה והתשתיות.
  • ליווי בעסקאות מימון מורכב (Byers Credit, Receivable Finance etc.- Structured Finance).
  • ניתוח וניהול סיכונים פיננסיים.
  • בנקאות השקעות בתחום התשתיות.
לתחומים נוספים: