ליווי עסקאות

רכישת חברה, הנו אירוע בעל משמעות עצומה לרוכש שעשויות להיות לו השפעות מרחיקות לכת, ומכאן רמת הזהירות הנדרשת בהליך זה. בדיקת החברה הנרכשת הנו חלק משמעותי בתהליך ה-M&A, כאשר מעבר למטרה הבסיסית של תהליך הבדיקה, שהנו מציאת ליקויים וחשיפות (בעלי משמעות גבוהה או נמוכה בהתאם לדרישת הלקוח) המציאות מלמדת כי בדיקת נאותות עשויה לשמש כלי יעיל להתאמת מחיר העסקה בהתאם לליקויים שנמצאו.

בדיקת הנאותות כוללת בעיקרה את הנדבכים הבאים:

 • נאותות המידע הפיננסי.
 • ניתוח התוצאות העיסקיות של החברה.
 • זיהוי ומיפוי הסיכונים העיסקיים לצד ההזדמנויות העיסקיות.
 • זיהוי סינרגיות אפשריות.
 • זיהוי חשיפות פיננסיות קיימות (מיסוי, תביעות וכיו"ב).

סל המוצרים של מומחי Beta Finance כולל מס' שירותים אפשריים בתחום בדיקת הנאותות כדלהלן:

 • בדיקת נאותות חשבונאית ופיננסית.
 • בדיקת נאותות כלכלית עיסקית.
 • VDD – בדיקת נאותות עבור צד המוכר.
 • ליווי חברה בתהליך בדיקת הנאותות לרבות סיוע בגיבוש עמדת החברה לחשיפות/הערות שהועלו בתהליך בדיקת הנאותות.
 • דו"ח חשיפות מצומצם למשקיע.
 • ייעוץ ובנייה של חדר מידע (Data room).
לתחומים נוספים: