"כללי החשבונאות יכניסו חלק מהחברות למשבר נוסף — שני למשבר הקורונה"

   לכתבה המקורית


"מסעדה, רשות ניירות ערך או כל גוף רגולטורי אחר צריכים לתת לחברות הציבוריות הנחיות ספציפיות (ואף הקלות) לאופן פרסום הדו"חות הרבעוניים — אחרת האי־ודאות השוררת בתקופה זו תביא לפגיעה נוספת ומשמעותית בתוצאות הפיננסיות של החברות ושל נכסיהן, ועשויה אף להביא למשבר משנה פיננסי", כך אומר יניב אבדי, שותף־מייסד בחברת הייעוץ בטא פייננס, המתמחה בהערכות שווי.

החל במאי יחלו החברות הציבוריות לפרסם את הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של 2020, כאשר הרשות לניירות ערך נתנה הארכה לחברות לפרסם עד סוף יוני. הדו"חות צפויים לשקף בפעם הראשונה את ההשלכות של משבר הקורונה. עריכת הדו"חות הכספיים בעת הזאת נהפכה לאתגר אמיתי, שכן חברות נדרשות לקבל החלטות מהותיות לגבי אופן הטיפול בשווי נכסיהן ובהם קניונים, מרכזים מסחריים, ציי מטוסים, בתי מלון, תיקי אשראי, נכסי אנרגיה ועוד.

 

יניב אבדי, שותף-מייסד בחברת הייעוץ בטא פייננס

יניב אבדי, שותף-מייסד בחברת הייעוץ בטא פייננס צילום: אייל פרידמן
 

השאלה המרכזית שעומדת לפתחן של הנהלות, כמו גם רואי חשבון ומעריכי שווי, היא האם המצב הקיצוני כתוצאה ממשבר הקורונה הוא שינוי מתמשך שנכון כבר כעת לאמוד את תוצאותיו על השלכותיו החשבונאיות המלאות — או שזהו אירוע נקודתי, שהשפעותיו יתוקנו בחודשים הקרובים, ולכן גם אופן הטיפול בו צריך להיות עדין יותר.

 
 

בעיית הערכת הנכסים

"האי־ודאות כיום חותכת את כל המגזרים — מלונאות, תיירות, מימון חוץ־בנקאי, נדל"ן מניב, מגורים, דיור מוגן ועוד. אין כמעט סקטור שלא מושפע מהמשבר", אומר אבדי. "כללי החשבונאות קובעים שאם יש אינדיקטורים שמלמדים על ירידת ערך או פגיעה בנכסים — צריך לבדוק אותם. משבר הקורונה הוא אינדיקטור משמעותי, גם אם הוא רגעי וגם אם מדובר באירוע מתגלגל. זה אינדיקטור שמחייב חברות לבחון אם יש פגיעה בשווי הנכסים.

 

"הרבעון הראשון הסתיים בשיאו של המשבר. התשואות בשוק קפצו לרמה יוצאת דופן. זה כמובן יצר בעיה גדולה מאוד בכל הנוגע להערכת שווי הנכסים. החשש הוא שכללי החשבונאות הקיימים יכניסו חלק גדול מהחברות למשבר נוסף. הטיפול החשבונאי במשבר לנוכח כללי החשבונאות הקיימים עלול להביא להפחתות משמעותיות בנכסי החברות ואף לזליגה למחיקות הון שיביאו לאי־עמידה בקובננטים עד לכדי הסדרי חוב, בעיקר בחברות הקטנות והשבריריות יותר", מזהיר אבדי.

 

"חברות נדל"ן, למשל, צריכות להחליט אם הן מבצעות הפחתה של שווי הנדל"ן המניב בספרים. כל הפחתה צפויה כמובן לפגוע בהון העצמי. חברות נדל"ן למגורים צריכות להחליט אם לבצע שערוך של מלאי הדירות הלא מכורות עקב החשש לירידה עתידית במחירים. גם חברות המימון החוץ־בנקאי יצטרכו לבחון אם המשבר מביא לגידול בהפרשה הכללית בגין תיק האשראי שלהן, אם הן סבורות שמצב הלווים השתנה", אומר אבדי.

 

להערכת אבדי, מחיקות משמעותיות בשווי הנכסים וירידות ערך יפגעו בעיקר בחברות הקטנות, שיש להן יכולת מוגבלת לספיגת זעזועים. "שינוי מהותי בשווי הנכסים יביא לפגיעה בהון העצמי של החברות. ההון העצמי מהווה קובננט (התניה פיננסית) בהלוואות בנקאיות או הלוואות מגופים מוסדיים (אג"ח). מסיבה זאת, הפחתה מהותית בשווי הנכסים עלולה ליצור הפרות. בדומה, יש חברות שהרישיונות שלהן מותנים למשל בהיקף ההון העצמי — והפחתה משמעותית עשויה להביא לסיכון באיבודו".

 

הנהלות בחוסר אונים

אבדי מציין כי הנהלות החברות הציבוריות, באופן רוחבי, נמצאות כעת במצב של חוסר אונים, שכן הן נדרשות לקבל החלטות ביחס למצב עתידי בתנאי אי־ודאות קיצוניים: "המצב יצר בעיה גדולה להנהלות. הן צריכות לחזות מה תהיה ההשפעה העתידית של המשבר, ולקבוע תחזיות מסוימות, שקשה מאוד להביא במצב הקיים. לאף אחד אין באמת מושג מה הולך לקרות.

ביג אשדוד. ריק מאדם בימי קורונה

ביג אשדוד. ריק מאדם בימי קורונה צילום: אילן אסייג

"אם ההנהלות יהיו שמרניות מאוד, אז הרבעון הראשון של 2020 כנראה הולך להיות גרוע באופן היסטורי. אם ההנהלות יהיו פחות שמרניות ויותר אופטימיות, אז הן מסתכנות בשלל תביעות ייצוגיות בעתיד מצד משקיעים (שיטענו כי הן לא פעלו בהתאם לחובות המוטלות עליהן; ע"א) ככל שיתברר בדיעבד שהמשבר חמור ממה שהעריכו. לכן, ההנהלות צריכות הדרכה כיצד לפעול. כרגע, ההנהלות מפעילות שיקול דעת עצמי, והכל מוטל על כתפיהן, אך הן זקוקות לסיוע — גוף עליון שייתן כלים וכללים ברורים כיצד לפעול".

 

אולי צריך להכיר בכך ששווי הנכסים ירד?

"אם יתברר שהמשבר מתמשך, כלומר זולג להאטה כלכלית, אז אתה צודק. אבל אם המשבר ימשיך חודש או חצי שנה והדברים יתקנו את עצמם, אז לא נכון למהר לבצע שינויים משמעותיים. הבעיה עם כללי החשבונאות, שכאשר מבצעים הפחתה בנכסים מסוימים — לא ניתן להחזיר אותה. זה משמעותי לחברות שחתמו על עסקות גדולות שהתרחשו בתקופה האחרונה, שבה הסביבה העסקית הניחה צמיחה מוגברת בתקופה הקרובה וכך גם תומחרו העסקות, והן נדרשות באופן אוטומטי לבחון ירידת ערך".

 

"להקל על החברות"

אבדי מציע כמה דרכים לסייע ולהקל על חברות. הראשונה היא דחייה ברבעון של בחינה לירידת ערך. "אם מזהים חברה שהפעילות שלה נפגעה בגלל משבר הקורונה, אז צריך להחליט אם זו ירידה מתמשכת או זמנית. אף אחד כרגע לא יודע להגיד — לא ההנהלה, לא מעריך השווי ולא הרגולטור. לכן צריך לקבוע קריטריון ביחס לפגיעה: חברה שלא עברה סף מסוים בפגיעה בשווי, יינתן לה גרייס והיא לא תידרש לבצע בחינה לירידת ערך, אלא רק לדווח על כך".

לדבריו, אמצעי הקלה שני הוא דחיית עדכון שערוך נדל"ן מניב לאור האי־ודאות על תזרימי מזומנים ושיעורי היוון לסוף המחצית. "כרגע לא ברור מה עמדת השמאים ביחס לשאלה האם שיעור ההיוון עלה כתוצאה מהמשבר, או לחילופין בנוגע לירידה בריבית חסרת הסיכון והעובדה ששיעור ההיוון אמור לשקף שיעור היוון ארוך טווח. לכן צריך לתת הנחיה שתסייע לאותן חברות לא לעדכן את שיעורי ההיוון בהערכות השווי או להמתין עם העדכון של השוויים רבעון נוסף, כשהתמונה תתבהר".

דיזינגוף סנטר שומם בעקבות משבר הקורונה

דיזינגוף סנטר שומם בעקבות משבר הקורונה צילום: תומר אפלבאום

אבדי סבור כי נכון גם להקל על חברות אשראי. "כלל חברות האשראי מתמודדות עם המצב הקיים — המערכת הפיננסית הרגילה, חברות המימון החוץ־בנקאי וחברות רגילות שנותנות אשראי ללקוחות. כללי החשבונאות קובעים כי צריך לבצע הפרשות כלליות על בסיס תחזית לעתיד ביחס ליכולת הפירעון של הלווים. כלומר, אם לקוח לא עמד בתשלום מסוים — אז כלל החוב שלו הופך לפגום.

"אלא שבמצב הקיים, חברות האשראי יתקשו לבחון אם החוב פגום או לא. לכן גם פה נדרשות הנחיות, ונכון להקל עליהן ביחס לרישום ירידת ערך בגין סיכון אשראי. מעבר לכך, החשבונאות בעידן הקורונה עשויה אף לתמרץ חברות מהענף הזה להקטין את תיק האשראי שלהן (ולהחזיק מזומנים) בגלל הצורך, לכאורה, בהגדלת ההפרשה. דבר שבעצם גורם להחמרת המשבר למשבר נזילות של לקוחות".

אבדי מסכם: "נדרשות החלטות אמיצות של רשות ני"ע ורגולטורים אחרים שיאפשרו הקלות דיווח. כרגע, יש כאן חוסר אונים של ההנהלות, וצריך הנחיות ברורות. צריך נייר עמדה. מקבלי ההחלטות צריכים להבין שיש פה בעיה וסיכון רוחבי אצל כל החברות — וזהו מצב יוצא דופן שדרוש טיפול. הם צריכים להבין שזה אירוע מהותי, בעיקר לחברות הקטנות. לכן, חייבים להקל על החברות כדי לא ליצור משבר נוסף".

linkedin לעמוד הלינקדאין של ערן אזרן בשיתוף יניב אבדי
linkedin לעמוד הלינקדאין של בטא פייננס