הערכות שווי

בין אם לצרכי עסקת מכירה, רכישה או מיזוג ובין אם לצרכים רגולטוריים של דיווח לרשויות המס, בורסות או צרכים חשבונאיים, כל עסק נתקל במהלך חייו בצורך להעריך שווי.

הערכת שווי איכותית ואמינה דורשת הן מומחיות טכנית ותיאורטית לצורך יישום של מתודולוגיות ההערכה והן ניסיון והבנה עסקית של הקשר בין ההערכה והעסק המוערך לרבות הסביבה הכלכלית.

צוות המומחים של Beta finance  הינו מהמנוסים בישראל בהערכות שווי בכל ענפי המשק, בישראל ובעולם, לרבות הערכות שווי מהרגישות והסבוכות ביותר. שותפי ומנהלי החברה מלווים מזה שנים, מגוון רחב של חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות ועוד.

צוות Beta finance  מספק מגוון שירותי מימון תאגידי והערכות שווי הכוללים בין היתר:

הערכות שווי לצרכים עיסקיים

 • הערכת שווי במסגרת הנפקה.
 • בדיקת כדאיות רכישה.
 • הערכת שווי לצורך קביעת יחסי מיזוג.
 • בחינת הוגנות עסקה - Fairness Opinion.
 • הערכת שווי כחלק מליווי עיסקה.

הקצאת הערכות שווי לצרכים חשבונאיים

 • בחינה לירידת ערך מוניטין ונכסים אחרים.
 • הקצאת עלות רכישה (PPA). 
 • הערכת שווי אופציות לעובדים.
 • הערכת שווי מכשירים פיננסים.

הערכות שווי לצרכי מס

 • הערכת שווי עיסקאות לצרכי מס.
 • הערכת שווי מניה רגילה (409A) לצרכי מס.

הערכות שווי לצרכי ליטיגציה

 • הערכת שווי לצורך יישוב סכסוכים עיסקיים.
 • הערכות נזק
 • יישום מנגנוני בוררות.

הערכות שווי מורכבות (הערכות שליטה, קיפוח המיעוט וכיו"ב)

לתחומים נוספים: